edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување од ОНЕ за привремен прекин на оптички интернет

Ве известуваме дека на ден 07.10.2015 година (среда) ќе настапи привремен прекин во функционирањето на Системот за електронска достава на судски документи поради планирани активности на оптичката инфраструктура од страна на Интернет сервис провајдерот ОНЕ.

Прекинот ќе биде помеѓу 09:00 и 17:00 часот и се очекува да трае 3 минути.


оператор | 06.10.2015 16:34:11