edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување за привремен прекин на функционалноста

Ве известуваме дека за време на викендот ќе настапат привремени прекини во функционирањето на Системот за електронска достава на судски документи поради неодложни системски активности.


оператор | 12.11.2016 19:02:26