edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување за привремен прекин на функционалноста

 

Ве известуваме дека на ден 22.02.2019 година (петок) по завршување на работното време на судовите, со почеток во 15:30 часот,  планирано е да се реализираат одредени неодложни активности на ИКТ опремата на која е конфигуриран Системот за електронска достава на судски документи. Од овие причини ќе настапи привремен краткотраен прекин во функционирањето на истиот.

 


оператор | 21.02.2019 10:10:00