edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување за обновен Thawte SSL Web Server сертификатот

Ги известуваме сите корисници на Системот за електронска достава на судски документи дека завршена е обновата на Thawte SSL Web Server сертификатот така што пораката во врска со безбедноста на порталот edostava.sud.mk нема повеќе да се јавува.


оператор | 24.11.2020 13:47:58