edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување за привремен прекин на функционалноста

Ве известуваме дека на ден 23.01.2015 (петок) ќе настапи привремен прекин во функционирањето на Системот за електронска достава на судски документи поради неодложни активности предизвикани од промена на интернет провајдерот.


оператор | 20.01.2015 15:45:21