edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување за привремен прекин на функционалноста

Ги известуваме сите корисници на Системот за електронска достава на судски документи дека на 29.10.2022 г. со почеток во 07:30 часот планирани се неодложни системски активности со очекувано времетраење на интервенцијата од 1 до 2 часа.

Од овие причини ќе има привремен прекин во функционалноста на Системот за електронска достава на судски документи во наведениот период.

Ви благодариме на разбирањето.


оператор | 28.10.2022 07:47:43