edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување во врска со обнова на Thawte SSL Web Server сертификатот

Ги известуваме сите корисници на Системот за електронска достава на судски документи да ја игнорираат пораката во врска со безбедноста на страната што се јавува на порталот edostava.sud.mk и да продолжат непречено со користење на истиот.

Обновата на Thawte SSL Web Server сертификатот кој се користи на порталот edostava.sud.mk ќе се пролонгира одреден период затоа што издавачот на сертификати Thawte не беше во можност да изврши телефонска валидација на Врховниот суд на Република Северна Македонија на официјалниот број регистриран во УЈП / ЦРСМ поради дефект на телефонската централа на судот.


оператор | 24.11.2020 10:01:07