edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување за привремен прекин на функционалноста

Ве известуваме дека на ден 20.02.2017 година (понеделник) ќе настапи привремен прекин во функционирањето на Системот за електронска достава на судски документи поради неодложни активности предизвикани од промена на интернет сервис провајдерот


оператор | 16.02.2017 16:00:43