edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Помош и упатства за користење


Регистрирање на нов корисник

Упатството за регистрирање на нов корисник можете да го погледнете тука

Поднесени документи

За помош околу поднесените документи кликнете тука

Доставени документи

За помош околу доставените документи кликнете тука

Нов поднесок

Упатството за поднесување на документи можете да го погледнете тука

Промена на лични податоци

За помош околу промената на личните податоци кликнете тука