edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   
Наслов: Известување за привремен прекин на функционалноста
Содржина:

Ги известуваме сите корисници на Системот за електронска достава на судски документи дека на 29.10.2022 г. со почеток во 07:30 часот планирани се неодложни системски активности со очекувано времетраење на интервенцијата од 1 до 2 часа.

Од овие причини ќе има привремен прекин во функционалноста на Системот за електронска достава на судски документи во наведениот период.

Ви благодариме на разбирањето.


28.10.2022 07:47:43

Наслов: Известување за привремен прекин на функционалноста
Содржина: Ве известуваме дека на ден 20.02.2017 година (понеделник) ќе настапи привремен прекин во функционира...
16.02.2017 16:00:43

Наслов: Известување од Издавачот на сертификати КИБС за нови упатства и драјвери за Крајни корисници
Содржина:   Ве информираме дека Издавачот на сертификати КИБС објави нови драјвери т.е. специјално к...
03.02.2021 09:38:59

Наслов: Известување за привремен прекин на функционалноста
Содржина: Ве известуваме дека за време на викендот ќе настапат привремени прекини во функционирањето на С...
12.11.2016 19:02:26

Наслов: Известување за обновен Thawte SSL Web Server сертификатот
Содржина:

Ги известуваме сите корисници на Системот за електронска достава на судски документи дека завршена е обновата на Thawte SSL Web Server сертификатот така што пораката во врска со безбедноста на порталот edostava.sud.mk нема повеќе да се јавува.


24.11.2020 13:47:58

Наслов: Известување од ОНЕ за привремен прекин на оптички интернет
Содржина: Ве известуваме дека на ден 07.10.2015 година (среда) ќе настапи привремен прекин во функционирањето ...
06.10.2015 16:34:11

Наслов: Известување во врска со обнова на Thawte SSL Web Server сертификатот
Содржина:

Ги известуваме сите корисници на Системот за електронска достава на судски документи да ја игнорираат пораката во врска со безбедноста на страната што се јавува на порталот edostava.sud.mk и да продолжат непречено со користење на истиот.

Обновата на Thawte SSL Web Server сертификатот кој се користи на порталот edostava.sud.mk ќе се пролонгира одреден период затоа што издавачот на сертификати Thawte не беше во можност да изврши телефонска валидација на Врховниот суд на Република Северна Македонија на официјалниот број регистриран во УЈП / ЦРСМ поради дефект на телефонската централа на судот.


24.11.2020 10:01:07

Наслов: Известување до корисниците кои извршиле промена / обнова на дигиталниот сертификат
Содржина: Корисникот кој извршил промена / обнова на дигиталниот сертификат кај овластен издавач, со цел да пр...
09.09.2015 14:16:24

Наслов: Известување за инсталирање на коренски сертификати набавени од Македонски Телеком
Содржина:  Ги известуваме сите корисници на Системот за електронска достава на судски документи кои корис...
05.10.2020 11:45:46

Наслов: Известување за имплементирана можност за промена на име / презиме или назив на правен субјект
Содржина: “Системот за електронска достава на судски документи”надграден е со можност за промена н...
05.05.2015 15:03:11

Наслов: Известување за инсталирање на коренски сертификати согласно дадените насоки од страна на КИБС
Содржина: Ги известуваме сите корисници на Системот за електронска достава на судски документи кои користат ди...
21.05.2020 14:18:43

Наслов: Известување за привремен прекин на функционалноста
Содржина: Ве известуваме дека на ден 23.01.2015 (петок) ќе настапи привремен прекин во функционирањето на Сист...
20.01.2015 15:45:21

Наслов: Известување за привремен прекин на функционалноста
Содржина:  Ве известуваме дека на ден 22.02.2019 година (петок) по завршување на работното време на судов...
21.02.2019 10:10:00

Наслов: Појаснување до корисниците во делот на регистрација
Содржина: За користење на услугите на Системот, правното или физичко лицетреба да ја реализира следната постап...
07.02.2014 10:52:48

Наслов: Известување до новоназначените адвокати за доставување на тековна состојба
Содржина:

 

 

Се известуваат новоназначените адвокати кои се регистрираат како корисници на “Системот за електронска достава на судски документи“ дека покрај пропишаната документација во документот “Услови за користење на Системот за електронска достава на судски документи“ потребно  е до  info@vsrm.mk - службената е-маил сметка на Врховниот суд на Република Македонија, да достават документ “Тековна состојба“ издаден од Централниот регистар на Република Македонија за да бидат евидентирани во централните номенклатури на АКМИС системот, а со цел непречена реализација на електронската достава на судски документи.

 


17.05.2018 12:42:11

Наслов: Појаснување до корисниците во делот на нотификација
Содржина:  Известувањето за  пристигнат судски документ што Корисникот го добива преку доставената e...
27.01.2014 15:15:31

Наслов: Известување до корисниците за можно добивање на две идентични нотификации
Содржина:  Се известуваат корисниците на Системот за електронска достава на судски документи дека во пери...
12.03.2018 12:30:03

Наслов: Соопштение за измена на документите при регистрација на корисник
Содржина:

Извршена е измена во следните документи:
Општи услови за користење на порталот
Барање за регистрација на правно лице
Барање за регистрација на физичко лице
Барање за промена на овластено лице


27.01.2014 12:11:17