edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   
Наслов: Соопштение за измена на документите при регистрација на корисник
Содржина:

Извршена е измена во следните документи:
Општи услови за користење на порталот
Барање за регистрација на правно лице
Барање за регистрација на физичко лице
Барање за промена на овластено лице


27.01.2014 12:11:17

Наслов: Известување за имплементирана можност за промена на име / презиме или назив на правен субјект
Содржина: “Системот за електронска достава на судски документи”надграден е со можност за промена н...
05.05.2015 15:03:11

Наслов: Известување за привремен прекин на функционалноста
Содржина: Ве известуваме дека на ден 20.02.2017 година (понеделник) ќе настапи привремен прекин во функционира...
16.02.2017 16:00:43

Наслов: Известување за привремен прекин на функционалноста
Содржина: Ве известуваме дека на ден 23.01.2015 (петок) ќе настапи привремен прекин во функционирањето на Сист...
20.01.2015 15:45:21

Наслов: Известување од ОНЕ за привремен прекин на оптички интернет
Содржина: Ве известуваме дека на ден 07.10.2015 година (среда) ќе настапи привремен прекин во функционирањето ...
06.10.2015 16:34:11

Наслов: Известување до корисниците кои извршиле промена / обнова на дигиталниот сертификат
Содржина: Корисникот кој извршил промена / обнова на дигиталниот сертификат кај овластен издавач, со цел да пр...
09.09.2015 14:16:24

Наслов: Појаснување до корисниците во делот на регистрација
Содржина: За користење на услугите на Системот, правното или физичко лицетреба да ја реализира следната постап...
07.02.2014 10:52:48

Наслов: Известување за привремен прекин на функционалноста
Содржина: Ве известуваме дека за време на викендот ќе настапат привремени прекини во функционирањето на С...
12.11.2016 19:02:26

Наслов: Известување до корисниците за можно добивање на две идентични нотификации
Содржина:  Се известуваат корисниците на Системот за електронска достава на судски документи дека во пери...
12.03.2018 12:30:03

Наслов: Појаснување до корисниците во делот на нотификација
Содржина:  Известувањето за  пристигнат судски документ што Корисникот го добива преку доставената e...
27.01.2014 15:15:31